EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Letonica, 1

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R. (Red.).(1998). Letonica, 1. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 1998-1
Numurs LFK 01631