EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Letonica, 1

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R. (Red.).(1998). Letonica, 1. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 1998-1
Numurs LFK 01631