EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Folk og Kultur, 2005

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Kobenhavn
Izdevējs Danmarks Folkeminder
Apraksts Otto, L. (Red.). (2005). Folk og Kultur, 2005. Kobenhavn: Danmarks Folkeminder.
Pases Nr. LFK FD FOLK 250 2005
Numurs LFK 01607
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki