EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Folk og Kultur, 1997

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Kobenhavn
Izdevējs Danmarks Folkeminder
Apraksts Damsholt, T. (Red.). (1997). Folk og Kultur, 1997. Kobenhavn: Danmarks Folkeminder.
Pases Nr. LFK FD FOLK 250 1997
Numurs LFK 01599
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki