EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Svētupe krustām šķērsām

Lasītavas grāmatas
Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Nordik
Apraksts Kursīte, J., Noriņa, R. (2016). Svētupe krustām šķērsām. Rīga: Nordik.
Pases Nr. LFK Np KURSI 774 2016
Numurs LFK 00152