EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Latviešu valodas augu nosaukumi: augu nosaukumu alfabētiskais rādītājs

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Ēdelmane, I., Ozola, Ā. (2007). Latviešu valodas augu nosaukumi: augu nosaukumu alfabētiskais rādītājs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts. 223 lpp.
Pases Nr. LFK LV EDELM 220 2007
Numurs LFK 01464