EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Tautas pasakas un teikas, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Brigadere, A. (red.). (1923). Tautas pasakas un teikas, 2, Rīga: Valters un Rapa. 35 lpp.
Pases Nr. LFK LFI TAUTAS 921 1923
Numurs LFK 01372
Dāvinatājs Augstkalne, Rūta;