EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Slate un Slates sils

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Nordik
Apraksts Urtāns, J. (Red.). (2013). Slate un Slates sils: folklora un arheoloģija: zinātniski raksti un folkloras kopojums. Rīga: Nordik.
Pases Nr. LFK Np SLATE 192 2013
Numurs LFK 00138