EN in English

Skrien kā velns ar vējlukturi. (LFK 1736, 1308)

20.000 proverbs

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Copenhagen
Izdevējs Hans Heide
Apraksts Bilgrav, J. A. S. (1985). 20.000 proverbs. Copenhagen: Hans Heide.
Pases Nr. LFK FolT BIL 400 1985
Numurs LFK 01365
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki