EN in English

No tā jau jābēg kā no traka suņa. (LFK 527, 46192)

Rucavā, tur Paurupē

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Liepāja
Izdevējs LiePA
Apraksts Laumane, B., Ozola, I., Girņus, G. (Red.). (2007). Rucavā, tur Paurupē: etnogrāfija, folklora, valoda. Liepāja: LiePA.
Pases Nr. LFK Np RUC 080 2007
Numurs LFK 00135