EN in English

Sēž uz zirga kā ķengurs. (LFK 31451, 3008)

Folklore Fellows Communications, 75

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Krohn, K. (1928). Folklore Fellows Communications: Kalevalastudien, 75. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1928-75
Numurs LFK 01333
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki