EN in English

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. (LFK 1493, 3463)

Folklore Fellows Communications, 74

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Aarne, A. (1928). Folklore Fellows Communications: The Types of the Folk-Tale, 74. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1928-74
Numurs LFK 01332
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki