EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Folklore Fellows Communications, 167

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Hako, M. (1956). Folklore Fellows Communications: Das Wiesel, 167. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1956-167
Numurs LFK 01326
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki