EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Folklore Fellows Communications, 108

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Thompson, S. (1934). Folklore Fellows Communications: Motif-Index of Folk-Literature, 108. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1934-108
Numurs LFK 01317
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki