EN in English

Lobuok struodoj, bet narunoj. (LFK 508, 1395)

Folklore Fellows Communications, 81-82

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Honti, H. (1920). Folklore Fellows Communications: Verzeichnis der Publizierten Ungarischen Volksmarchen, 81-82. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1928-81/82
Numurs LFK 01291
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki