EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Folklore Fellows Communications, 61

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Holmberg, U. (1926). Folklore Fellows Communications: Die Religion der Tscheremissen, 61. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1926-61
Numurs LFK 01281
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki