EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Lielbārdis, A. (Sast.). (2011). Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka: rakstu krājums. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK Np LATVIE 802 2011
Numurs LFK 00126