EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Folklore Fellows Communications, 78-80

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Schullerus, A. (1928). Folklore Fellows Communications: Verzeichnis der Rumanischen Marchen und Marchenvarianten, 78.-80. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1928-78/80
Numurs LFK 01248
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki