EN in English

Sēž uz zirga kā ķengurs. (LFK 31451, 3008)

Folklore Fellows Communications, 122

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Hottges, V. (1937). Folklore Fellows Communications: Typenverzeichnis der Deutschen Riesen- und Riesischen Teufelssagen, 122. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1937-122
Numurs LFK 01241
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki