EN in English

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. (LFK 941, 1884)

Folklore Fellows Communications, 270

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Ivanova, R. (1999). Folklore Fellows Communications: Folklore of the Change, 270. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1996-270
Numurs LFK 01218
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki