EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Folklore Fellows Communications, 123

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Bērzkalne, A. (1938). Folklore Fellows Communications: Typenverzeichnis Lettischer Volksromanzen, 123. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1938-123
Numurs LFK 01213
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki