EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Folklore Fellows Communications, 178

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Honko, L. (1968). Folklore Fellows Communications: Krankheitsprojektile, 178. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1968-178
Numurs LFK 01184
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki