EN in English

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. (LFK 1379, 1974)

Feimaņu draudzes pasakas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Nacionālais apgāds
Apraksts Spārītis, O. (Sast.). (2009). Feimaņu draudzes pasakas sastādītājs. Rīga: Nacionālais apgāds.
Pases Nr. LFK Np FEI 270 2009
Numurs LFK 00119