EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Folklore Fellows Communications, 293

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Reichl, K. (Ed.). (2007). Folklore Fellows Communications: Edige a Karakalpak Heroic Epic as Performed by Jumabay Bazarov, 293. Helsinki: Academia Scientarium Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 2007-293
Numurs LFK 01164
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki