EN in English

No tā jau jābēg kā no traka suņa. (LFK 527, 46192)

Ciblas novads

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rēzekne
Izdevējs Latgales Kultūras centrs
Apraksts Trukšāns, A. (Sast.). (1999). Ciblas novads. Rēzekne: Latgales Kultūras centrs.
Pases Nr. LFK Np CIB 130 1999
Numurs LFK 00117