EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Cesvaines grāmata, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Cesvaine
Izdevējs Cesvaines ģimnāzijas un novada muzejs
Apraksts Zvirgzdiņa, D. (Red.). (2006). Cesvaine, 2. Cesvaine: Cesvaines ģimnāzijas un novada muzejs.
Pases Nr. LFK Np CES 860 2006-2
Numurs LFK 00116