EN in English

Paklausīgi bērni vecākiem mīļi. (LFK 1337, 360)

Folklore Fellows Communications, 155

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Haiding, K. (1950). Folklore Fellows Communications: Von der Gebardensprache der Marchenerzahler, 155. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1955-155
Numurs LFK 01145
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki