EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Folklore Fellows Communications, 154

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Haavio, M. (1955). Folklore Fellows Communications: Der Etanamythos in Finnland, 154. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1955-154
Numurs LFK 01144
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki