EN in English

No skopa vēl var ko izspiest, bet no tukša nevar. (LFK 393, 789)

Folklore Fellows Communications, 152

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Boratav, P. N. (1955). Folklore Fellows Communications: Les Histoires D'ours en Anatolie, 152. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1955-152
Numurs LFK 01142
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki