EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Cesvaines grāmata, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Cesvaine
Izdevējs Cesvaines ģimnāzijas un novada muzejs
Apraksts Zvirgzdiņa, D. (Red.). (2001). Cesvaine, 1. Cesvaine: Cesvaines ģimnāzijas un novada muzejs.
Pases Nr. LFK Np CES 860 2001-1
Numurs LFK 00115