EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Folklore Fellows Communications, 145

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Haltsonen, S. (1953). Folklore Fellows Communications: Verzeichnis der Veroffentlichungen Uno Holmberg-Harva's, 145. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1953-145
Numurs LFK 01135
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki