EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Folklore Fellows Communications, 140

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Ranke, K. (1951). Folklore Fellows Communications: Indogermanische Totenverehrung, 140. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1951-140
Numurs LFK 01130
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki