EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Folklore Fellows Communications, 131

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Liungman, W. (1945). Folklore Fellows Communications: Traditionswanderungen Rhein-Jenissei, 131. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1945-131
Numurs LFK 01121
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki