EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Folklore Fellows Communications, 264

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Honko. L. (1998). Folklore Fellows Communications: Textualising the Siri Epic, 264. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1998-264
Numurs LFK 01094
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki