EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Folklore Fellows Communications, 265

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Honko, L. (1998). Folklore Fellows Communications: The Siri Epic, 265. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1998-265
Numurs LFK 01092
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki