EN in English

Sēž uz zirga kā ķengurs. (LFK 31451, 3008)

Folklore Fellows Communications, 266

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Honko, L. (1998). Folklore Fellows Communications: The Siri Epic, 266. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1998-266
Numurs LFK 01090
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki