EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Folklore Fellows Communications, 189

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Haavio, M. (1963). Folklore Fellows Communications: Heilige Haine in Ingermanland, 189. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1963-189
Numurs LFK 01083
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki