EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

Folklore Fellows Communications, 191

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Vilkuna, K. (1963). Folklore Fellows Communications: Volkstumliche Arbeitsfeste in Finnland, 191. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1963-191
Numurs LFK 01082
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki