EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Folklore Fellows Communications, 274

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Kossmann, M. (2000). Folklore Fellows Communications: A Study of Eastern Moroccan Fairy Tales, 274. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 2000-274
Numurs LFK 01081
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki