EN in English

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. (LFK 1459, 4036)

Folklore Fellows Communications, 194

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Katona, I. (1964). Folklore Fellows Communications: Historische Schichten der Ungarischen Volksdichtung, 194. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1964-194
Numurs LFK 01080
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki