EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Folklore Fellows Communications, 277

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Minton, J., Evans, D. (2001). Folklore Fellows Communications: The Coon in the Box, 277. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 2001-277
Numurs LFK 01072
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki