EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Folklore Fellows Communications, 283

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Foley, J. M. (Eds.). (2004). Folklore Fellows Communications: The Wedding of Mustajbey's Son Becirbey, 283. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 2004-283
Numurs LFK 01066
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki