EN in English

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. (LFK 941, 1884)

Folklore Fellows Communications, 119

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientarium Fennica
Apraksts Liungman, W. (1938). Folklore Fellows Communications: Traditionswanderungen Euphrat-Rhein, 119. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 1938-119
Numurs LFK 01065
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki