EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Folklore Fellows Communications, 311

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Helsinki
Izdevējs Academia Scientiarum Fennica
Apraksts Hovi, T. (2016). Folklore Fellows Communications: Finding Heritage Through Fiction in Dracula Tourism, 311. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Pases Nr. LFK TP F 000 2016-311
Numurs LFK 01060
Dāvinatāji Bregenhojs, Karstens; Bregenhoja, Anniki