EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Album amicorum: piemiņas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds
Apraksts Taimiņa, A. (Sast.). (2013). Album amicorum: piemiņas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
Pases Nr. LFK Al ALB 172 2013
Numurs LFK 01045