EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Kursenieki mainīgajā pasaulē

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds
Apraksts Kursīte, J. (sast.). (2007). Kursenieki mainīgajā pasaulē. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 117 lpp.
Pases Nr. LFK Np KURS 770 2007
Numurs LFK 01034
Dāvinatājs Augstkalne, Rūta;