EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Zeme, jūra, zvejvietas: zvejniecības leksika Latvijas piekrastē

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Laumane, B. (1996). Zeme, jūra, zvejvietas: zvejniecības leksika Latvijas piekrastē. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LV LAUM 872 1996
Numurs LFK 01032