EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Suitijā

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Skolotāju korporācija
Apraksts Jansone, L., Kalme, V., Laimane, I. (2012). Suitijā. Rīga: Latvijas Skolotāju korporācija.
Pases Nr. LFK LV JANSON 606 2012
Numurs LFK 01030