EN in English

Laimīga ir tā dieniņa, kuru var vieglāk pavadīt. (LFK 585, 155)

Onomastikas pētījumi

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Latviešu valodas institūts
Apraksts Bušs, O., Siliņa-Piņķe, R., Rapa, S. (Red.). (2014). Onomastikas pētījumi. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.
Pases Nr. LFK LV ONOM 620 2014
Numurs LFK 01027