EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Onomastikas pētījumi

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Latviešu valodas institūts
Apraksts Bušs, O., Siliņa-Piņķe, R., Rapa, S. (Red.). (2014). Onomastikas pētījumi. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.
Pases Nr. LFK LV ONOM 620 2014
Numurs LFK 01027