EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Vidzemes sēliskās izloksnes, 2.sējums

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Poiša, M. (1999). Vidzemes sēliskās izloksnes, 2. Rīga: Latviešu valodas institūts. 315 lpp.
Pases Nr. LFK LV POIS 160 1999
Numurs LFK 01026