EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Literārā valoda un normas lingvistiskajā praksē: Eiropas pieredze un tradīcijas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Strelēvica-Ošiņa, D. (red.). (2014). Literārā valoda un normas lingvistiskajā praksē: Eiropas pieredze un tradīcijas. Rīga: Zinātne. 256 lpp.
Pases Nr. LFK LV LITE 840 2014
Numurs LFK 01022